Szanowny użytkowniku, informujemy że na naszej stronie wykorzystujemy „ciasteczka”, które nie zbierają informacji o użytkowniku.

Informujemy, że dane osobowe które przekazujesz za pośrednictwem karty kontaktowej, mają na celu jedynie umożliwienie nam odpowiedzi n              a na Twoje zapytanie.

Dane te wykorzystywane są wyłącznie przez firmy wymienione poniżej jako administrator danych i nie są przekazywane osobom trzecim ani nie są przechowywane poza unią europejską [i] i są przechowywane przez okres 5 lat od daty otrzymania [ii]

Firmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych:

  1. Benalu SAS, z siedzibą w Rue Auguste Fresnel, 62801 – Liévin Cédex – FRANCE, o kapitale zakładowym 5.000.760€, RCS: 390 099 414
  2. BENNES MARREL SAS, z siedzibą w Rond-Point Auguste Colonna, Andrézieux-Bouthéon – FRANCJA, o kapitale zakładowym 1.211.100 €, RCS: 484 213 657

W przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji (dostęp, modyfikacja, korekta, usunięcie…) związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez filmy Benalu Sas i Bennes Marrel Sas, lub w celu ochrony danych osobowych można

Twoje zapytanie musi zawierać (i) informacje niezbędne do szybkiego przetwarzania (Nazwisko wnioskodawcy, dane kontaktowe, zapytanie… ) oraz (ii) dowód tożsamości wnioskodawcy.


[i] Za wyjątkiem informacji zebranych za pośrednictwem linków do stron podmiotów trzecich (youtube, facebook, twitter, linkedin…)

[ii] W przypadkach, w których nie było żadnych późniejszych stosunków handlowych z administratorem danych.